Op een zeker stukje waren we blij dat er iemand voor was gegaan. Konden we door het gebogen struikgewas zien waar het pad liep...

Op een weiland waren wel erg veel soorten vlinders aan het fladderen!

Boodschappen gedaan bij Pommerloch.

Download GPX Dit GPX bestand is gemaakt in het jaar: 2017 . In de tussentijd kan er wat veranderd zijn.