Vianden M - 11,2km

Een stevige wandeling. De kaart die we bij ons hadden, stamt uit 2003. Wandeling M is sindsdien verlegd. We hebben de bordjes voor zover aanwezig maar gevolgd... Dit spoor volgt de route M niet helemaal. Maar waar we fout zijn gelopen???

11.2 km, 04:40:02